Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Tryb przystępowania

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Proces uzyskiwania przez Polskę członkostwa w Unii był dłuższy od akcesji państw EFTA, z uwagi na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego oraz w podejściu do udziału w strukturach polityczno - wojskowych. Był raczej zbliżony do akcesji takich państw jak Hiszpania i Portugalia, w przypadku których, przyjęcie dorobku prawnego Wspólnot następowało stopniowo i w znacznej części już po uzyskaniu członkostwa, w tzw. okresie przejściowym.

Rada Europejska w Madrycie przyjęła zasadę rozpoczęcia negocjacji ze wszystkimi państwami stowarzyszonymi w tym samym czasie. O postępach negocjacji decydował stopień przygotowania każdego z krajów stowarzyszonych. Istnieje obawa, ze ww. założenia mogą spowodować opóźnienie przyjęcia do UE krajów najbardziej zaawansowanych.

Do góry