Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Stosunki strukturalne

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Formuła stosunków strukturalnych obejmuje spotkania głów państw i rządów przy okazji posiedzeń Rady Europejskiej (do tej pory w Essen, Cannes i Madrycie) oraz ministrów: spraw zagranicznych, finansów, gospodarki, rolnictwa, transportu, telekomunikacji, ochrony środowiska, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, kultury, ds. badań naukowych. Ich funkcja jest przygotowanie przyszłych członków do działania w ramach struktur instytucjonalnych i decyzyjnych Unii. Polska zgłosiła propozycje rozszerzenia zakresu współpracy o spotkanie ministrów pracy i polityki socjalnej.

Główne braki, jakie występują w stosunkach strukturalnych to:

- formalny charakter spotkań, sprowadzający się do prezentacji stanowisk, bez elementu dyskusji;

- ograniczone ramy czasowe, co zwłaszcza w połączeniu ze wzrostem uczestników spotkań, uniemożliwia wypowiedzenie się we wszystkich punktach agendy;

- brak ustalonych procedur przygotowania spotkań ministerialnych z udziałem krajów stowarzyszonych. UE przedstawiła w br. propozycje dotyczące usprawnienia stosunków strukturalnych:

- koordynacja programu spotkań w ciągu kolejnych dwóch rezydencji,

- ograniczenie porządku dziennego spotkań,

- wprowadzenie pisemnej procedury przygotowywania spotkań.

Podobne prace

Do góry