Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Rynek pracy

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Zdecydowanie restrykcyjne podejście prezentuje Unia w zakresie dostępu do rynku pracy. Wiele problemów związanych z dostępem obywateli polskich do rynku pracy UE bierze się z nieprzestrzegania odnośnych regulacji wspólnotowych (np. Układu Europejskiego) przez lokalne władze poszczególnych państw członkowskich. Sytuacje utrudniają kłopoty państw członkowskich UE z ograniczeniem bezrobocia.

Podobne prace

Do góry