Ocena brak

Unia Europejska - płaszczyzny i formy integracji

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Traktat ustanawia Unię Europejską (XII.91) traktat z Maastriht o Unii Europejskiej, podpisany 9.II.92 o zakończeniu procesu budowy unii walutowej, gospodarczej i politycznej) w oparciu o Wspólnoty Europejskie, uzupełniając je polityką i formami ustanowionymi traktatem.

Oznacza to, że procedury wspólnot oraz międzyrządowe mają współistnieć. Najważniejszymi instytucjami politycznymi UE są: Komisja Europejska (organ wykonawczy wspólnoty, w składzie 17 członków: zgłasza projekty nowych ustaw i kontrola nad wprowadzeniem ich w życie).

Rada Ministrów- najwyższy organ EU (składa się z ministrów wszystkich krajów, obraduje w Brukseli lub Luksemburgu. Parlament Europejski liczy 518 posłów wybieranych na 5 lat. Reprezentuje frakcje polityczne . Trybunał Sprawiedliwości- organ sądowy EU - 13 sędziów,16 obrońców.

Rozsądza spory prawne , kontroluje wprowadzanie w życie decyzji. Rada Europejska - tworzą ją przywódcy państw oraz rządów. Podstawą jest integracja gospodarcza. Idea utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podobne prace

Do góry