Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - PHARE

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Program PHARE jest największym źródłem pomocy bezzwrotnej dla Polski. W latach 1990-1994 w ramach programu PHARE Unia Europejska przyznała Polsce 1.031 mln ECU na realizacje ponad 60 programów. Dotychczasowe doświadczenia związane z programowaniem i wykorzystaniem pomocy nie są w pełni zadawalające, m.in. ze względu na długotrwały cykl programowania pomocy i czasochłonność procedur. Po Radzie Europejskiej w Essen PHARE stal się swego rodzaju funduszem przedakcesyjnym.

W latach 1995-99 wprowadzono tzw. system planowania wieloletniego funduszów PHARE. Jego zaleta jest możliwość przesuwania środków w ramach jednej dziedziny.

Nie istnieje natomiast możliwość korzystania przez Polskę z wewnętrznych (strukturalnych, kohezyjnych) funduszy wspólnotowych. Są one zastrzeżone dla członków Unii, którzy nie są zainteresowani poszerzaniem kręgu korzystających z nich państw.

Podobne prace

Do góry