Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Korzyści wynikające z wprowadzenia jednolitej waluty EURO

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

Dla przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej:

- pozbycie się problemu wymiany walut w czasie wyjazdów zagranicznych,

- łatwość w porównywaniu cen.

Dla gospodarki Unii Europejskiej:

- łatwość transferu kapitału,

- wyeliminowanie problemów związanych z wahaniem kursów walutowych.

Podobne prace

Do góry