Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Dialog polityczny

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Od samego początku miał charakter wielostronny (najpierw z Polska, Czechosłowacja i Węgrami). Przyspieszenie procesu stowarzyszania ESW z UE w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa nastąpiło w wyniku postanowień szczytu w Kopenhadze. W 1994 roku określone zostały proceduralne ramy wielostronnego dialogu politycznego. Wyznaczono Stowarzyszonych Korespondentów Europejskich i łączników ds WPZiB w misjach krajów stowarzyszonych w Brukseli. Odbywają się odtąd regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych, dyrektorów politycznych, korespondentów europejskich i 13 grup roboczych (m.in. ds rozbrojenia, bezpieczeństwa, OBWE, krajów byłego ZSRR, terroryzmu, narkotyków).

Kraje stowarzyszone są zapraszane do udziału we wspólnych deklaracjach UE. Dialog polityczny włączony został do tzw. stosunków strukturalnych pomiędzy UE i krajami stowarzyszonymi.

Jedyna płaszczyzna dwustronnego dialogu politycznego jest Rada Stowarzyszenia.

Podobne prace

Do góry