Ocena brak

Unerwienie aorty

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Do aorty wstępującej i luku aorty dochodzą nerwy sercowe szyjne (nervi cardiaci ceriicales) odcłiodzące z części szyjnej pnia wspólczulnego oraz nerwy sercowe piersiowe (nerii cardiaci thoracici) — z trzech górnych zwojów części piersiowej pnia współczułnego. Włókna czuciowe z aorty wstępującej oraz łuku aorty biegną do rdzenia kręgowego przez korzonki tylne trzech górnych nerwów piersiowych.

Do aorty piersiowej dochodzą gałęzie nerwowe ze zwojów piersiowych pnia wspólczulnego bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem nerwów trzewnych (nerui splanchnici). Czasami występuje tzw. nerw przyaortowy odchodzący od czwartego lub piątego zwoju piersiowego pnia wspólczulnego biegnący wzdłuż aorty aż do rozworu aortowego przepony.

Aorta brzuszna jest unerwiona przez gałęzie pochodzące z nerwów trzewnych lędźwiowych (nn. splanchnici lumbales), nerwów trzewnych miednicznych (nn. splanchnici peluini) oraz ze splotu trzewnego (plexus coeliacus).

Podobne prace

Do góry