Ocena brak

Unaczynienie serca

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

  • Tętnice wieńcowe odchodzą od opuszki aorty: lewa tętnica wieńcowa od lewej zatoki, prawa od prawej zatoki ponad płatkami półksiężycowatymi zastawki aorty. Ich początkowe odcinki biegną w bruździe wieńcowej i jak wieniec okalają serce. Tętnica wieńcowa lewa po krótkim przebiegu dzieli się na dwie gałęzie końcowe – gałąź międzykomorową przednią, czyli przednią gałąź zstępującą oraz gałąź oklającą. Gałąź międzykomorowa przednia, biegnąc w bruździe międzykomorowej przedniej, oddaje swoje gałęzie do ścian obu komór i przegrody międzykomorowej. Gałąź oklajaća przebiega w bruździe wieńcowej, przechodząc w gałązki wstępujące oraz stępujące. Tętnica wieńcowa prawa po opuszczeniu bruzdy wieńcowej jako gałąź międzykomorowa tylna układa się w bruździe międzykomorowej tylnej. Od pnia tętnicy wieńcowej prawej odchodzą także gałązki wstępujące i zstępujące do przedsionków i komór, a od gałęzi międzykomorowej gałęzie przegrodowe tylne. Tętnica wieńcowa lewa zaopatruje znaczną część lewej połowy serca, ok. 2/3 przednich przerody międzykomorowej, ale i wielką część powierzchni komory prawej oraz lewy przedsionek. Tętnica wieńcowa prawa zaopatruje większą część komory prawej, tylnej 1/3 przegrody międzykomorowej oraz część przeponową komory lewej i prawą prawy przedsionek.

  • Żyły serca. Leżąca na tylnej ścianie powierzchni przeponowej serca w bruździe wieńcowej zatoka wieńcowa jest głównym naczyniem zbierającym krew z serca i odprowadzającym ją do prawego przedsionka. W miejscu ujścia znajduje się zastawka zatoki wieńcowej. Do zatoki wieńcowej uchodzi parę mniejszych żył. Głównym dopływem jest żyła wielka serca. Towaarzyszy w bruździe międzykomorowej przedniej tętnicy o tej samej nazwie, a w bruździe wieńcowej tętnicy wieńcowej lewej. Do prawego końca zatoki wieńcowej uchodzi żyła mała serca, nazywana żyłą wieńcową prawą.

Podobne prace

Do góry