Ocena brak

Unaczynienie chłonne serca

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Unaczynienie chłonne serca jest niezmiernie obfite.

Naczynia chłonne włosowate układają się zwykle w trzy sieci: podwsier-dziową, środkową, czyli mięśniową, i podnasierdziową; sieci te licznie się z sobą łączą. Z badań nad układem sieci podwsierdziowej wynika, że struny ścięgniste nie mają naczyń chłonnych, zaś płatki półksiężycowate, jak również płatki zastawek przedsionków o-komorowych tylko u swych podstaw wyposażone są w bardzo nieliczne naczynia.

Naczynia chłonne odprowadzające układają się na ogół powierzchownie i towarzyszą gałęziom tętnic wieńcowych.

1. Naczynia chłonne powierzchni przedniej komory prawej i lewej łączą się w dwa pnie, które z wierzchołka serca do podstawy komór biegną w bruździe międzykomorowej przedniej.

2. Naczynia powierzchni tylnej komory lewej zbierają się w jeden pień, który biegnie w bruździe międzykomorowej tylnej i dalej w bruździe wieńcowej podąża na powierzchnię przednią serca.

Powyższe pnie łączą się z sobą pod lewym uszkiem w główne naczynie chłonne Ir we serca, które uchodzi do jednego z węzłów tchawiczo-oskrzelowych lub przytchawiczych 2.

3- Naczynia chłonne powierzchni tylnej, a częściowo również i przedniej komory prawej, łączą się z sobą w główne naczynie chłonne prawe. Rozpoczyna się ono jak poprzednie na tylnej stronie serca w bruździe międzykomorowej tylnej, po ( °jsciu do uszka prawego przechodzi na stronę przednią aorty i uchodzi do górnego *ęzła śród piersiowego przedniego (Żdanow, 1952).

Podobne prace

Do góry