Ocena brak

Umowy dodatkowe do kontraktu sprzedaży

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Zmiana lub uzupełnienie kontraktu kupna-sprzedaży umowami dodatkowymi pacta adiecta:

  • lex commissoria klauzula przepadku, możliwość rozwiązania kontraktu jeśli kupujący nie zapłaci ceny do określonego terminu,

  • in diem addictio - zastrzeżenie lepszej oferty, możność odstąpienia od kontraktu gdy znajdzie się lepszy oferent w określonym czasie,

  • pactum displicentiae ­– sprzedaż na próbę, kupujący do określonego czasu mógł wycofać się z kontraktu uznając, że towar mu nie odpowiada,

  • pactum de retrovendendo prawo odsprzedaży, możliwość do pewnego czasu zażądania przez sprzedającego odsprzedania mu rzeczy,

  • pactum de retroemendo – prawo odkupu, możliwość do pewnego czasu zażądania przez kupującego odkupienia od niego rzeczy,

  • pactum protimeseos prawo pierwokupu, zastrzeżenie dla sprzedawcy pierwokupu rzeczy (wymóg powiadomienia go o sprzedaży – kiedykolwiek)

Podobne prace

Do góry