Ocena brak

Umowne podporządkowanie

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Praca świadczona pod kierownictwem pracodawcy. Świadczy o nim niesamodzielne wykonywanie zleconych zadań pod względem ich przydziału i sposobu wykonania, podległość co do wykorzystania czasu pracy przeznaczonego na wykonanie pracy, konieczność ewidencjonowania czasu pracy w sposób charakterystyczny dla zobowiązania pracowniczego (np. przestrzeganie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerw, usprawiedliwianie nieobecności).

Zadania mogą być codziennie konkretyzowane przez pracodawcę. Zagadnienie to dotyczy stosunku pracy, który obejmuje podwładnego oraz przełożonego. Zakres tej pracy wyznaczany jest na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nadzoruje działania pracownika, dzięki czemu może go karać, nagradzać lub nawet zwolnić.

Pracodawca może także ocenić postawę pracownika w procesie świadczenia pracy.

Podobne prace

Do góry