Ocena brak

Umowa w prawie cywilnym

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Umowa jest to podstawowy instytucja prawa cywilnego. Jest to podstawowy instrument realizowania interesów, zaspakajania potrzeb, dystrybucji dóbr i usług. Umowa to jeden z podstawowych instrumentów działalności gospodarczej.

Wybór rodzaju umowy należy do stron, to strony muszą dostosować umowę do swoich potrzeb.

Zawierając zobowiązania a nie dochowując zgodności z przepisami prawa wywołamy odmienne skutki.(umowa pożyczki pieniędzy w wysokości ponad 500 zł musi być spisana).

Podobne prace

Do góry