Ocena brak

Umowa w prawie bankowym

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Akt administracyjny nie może zmienić umowy, umowa zawarta przed nałożeniem (kary) musi być realizowana.

Zawieranie umów jest dowolne (bark obowiązku). Bank może wypowiedzieć zawartą umowę z ważnych powodów:

  • naruszenie umowy

  • naruszenie prawa

  • nie spłacanie kredytu

Wolność w kształtowaniu treści umów (wyjątekstrona proponuje umowę a druga przyjmuje bądź nie). Wolność zamiany treści umowy pod warunkiem zgody obu stron (aneks do umowy).

Czasem bank zastrzega sobie elementy do jednostronnej zmiany.

Forma składania oświadczeń woli

Środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez bank, z wyjątkiem umów zawartych przez bank krajowy z podmiotami od niego zależnymi lub z którymi posiada bliskie powiązania oraz umów zawartych przez bank krajowy z podmiotami działającymi w tym samym holdingu.

Podobne prace

Do góry