Ocena brak

Umowa sprzedaży

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Każda umowa gdzie sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i ją wydać, a kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz i zapłacić cenę.

Sprzedaż jest umową wzajemną, konsensualną, odpłatna i dwustronnie zobowiązującą. Treść umowy powinna zawierać m.in. przedmiot sprzedaży i cenę.

Jeżeli kupujący dopuszcza się zwłoki w odebraniu rzeczy, sprzedawca ma prawo oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego, ewentualnie sprzedać rzecz gdyby utrzymanie rzeczy związane było z nadmiernymi obciążeniami i wydatkami lub zepsuciem.

Umowami,,akcesoryjnymi" do umowy sprzedaży pozostającymi w związku z zawarciem umowy sprzedaży jest rękojmia przy sprzedaży i gwarancja przy sprzedaży.

Podobne prace

Do góry