Ocena brak

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

Na piśmie, pod rygorem nieważności. Umowa zgodnie z art.25 powinna zawierać:

  • Firmę i siedzibę spółki
  • Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość 
  • Przedmiot działalności spółki 
  • Czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony

Podobne prace

Do góry