Ocena brak

Umowa rachunku bankowego powinna zawierać...

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

 • Strony umowy

 • Rodzaj otwieranego rachunku

 • Czas trwania umowy

 • Oprocentowanie zgromadzonych środków

 • Wysokość i warunki zmiany

 • Wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykorzystaniem umowy

 • Przesłanki i tryb zmiany tych opłat

 • Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku, terminy realizacji

 • Przesłanki i tryb dokonywania zmiany umowy

 • Przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego

 • Zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń pieniężnych

 • Wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu zaległych dyspozycji.

Podobne prace

Do góry