Ocena brak

Umowa przewozu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011

Charakterystyka


Umowa przewozu (ang. contract of carriage) - zgodnie z art. 774 Kodeksu cywilnego przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Umowa przewozu należy do kategorii umów o świadczenie usług. Problematykę przewozu w poszczególnych gałęziach transportu regulują odrębne ustawy m.in. ustawa z dnia 18 września 2001 roku Kodeks morski , ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe, ustawa z dnia 3 silipca 2002 roku Prawo lotnicze i ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe.


Forma i tryb zawarcia umowyPrzepisy kodeksu cywilnego nie zastrzegają dla umowy przewozu żadnej szczególnej formy. Zawracie tej umowy podlega zasadom zawartym w części ogólnej Kodeksu cywilnego. Najczęściej stosowany w praktyce jest tryb polegający na złożeniu oferty i jej przyjęciu.


Treść umowy przewozu


Elementami przedmiotowo istotnymi umowy przewozu są:


 • trasa przewozu,
 • wynagrodzenie przewoźnika,
 • przedmiot przewozu (ludzie jak i rzeczy).

Strony umowy


 • przewoźnik (operator w przewozie pocztowym) - podmiot zawodowo i zarobkowo świadczący usługi transportowe zobowiązany jest do czynności faktycznej polegająca na przewiezieniu osoby lub rzeczy do miejsca przeznaczenia;
 • podróżny (pasażer) w transporcie osobowym, a wysyłający (nadawca) w transporcie towarowym.

Przedawnienie roszczeń


Zgodnie z art. 778 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany natomiast zgodnie z art. 792 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona. Roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom, którzy uczestniczyli w przewozie przesyłki, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo - art. 793 Kodeksu cywilnego.


Rodzaje umowy przewozu


 • umowa przewozu osób - art. 776-778 Kodeksu cywilnego;
 • umowa przewozu rzeczy - art. 779 - 793 Kodeksu cywilnego.

Bibliografia


 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. z późn. zm.);
 • Zbigniew Radwański, Janina Panowicz - Lipska, Zobowiązania-część szczegółowa, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2001, str. 173-177.
 • M.Stec w: Prawo umów w obrocie gospodarczym pod. red. S.Włodyki, wyd.C.H.Beck, Warszawa 2001, str. 965, 970, 973, 976.

 • Autor: Małgorzata Bożek
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry