Ocena brak

Umowa przedwstępna

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Umowa przedwstępna – jest umową obligacyjną (może mieć charakter jednostronnie albo

dwustronnie zobowiązujący); jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w

przyszłości oznaczonej umowy, którą określa się mianem umowy przedwstępnej (art. 389

KC), która jest świadczeniem i zawiera się ją zawsze przez zgodne oświadczenie woli stron.

W myśl art. 389 KC umowa przedwstępna jest ważna, jeśli:

- określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej

- ustala termin, w ciągu którego umowa przyrzeczona ma być zawarta

- poza tym musi odpowiadać ogólnym przesłankom stawianym każdej czynności prawnej

Gdy nie dochowa się warunków umowy przedwstępnej, następują określone skutki:

1) ponosi skutek słabszy – dotyczy każdej umowy przedwstępnej, prawo do

odszkodowania za wszystkie straty, które się poniosło i poniósł je

podmiot, który liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej

2) ponosi skutek silniejszy – podmiot, który liczył na zawarcie umowy

przyrzeczonej ma prawo dochodzić tego, żeby kontrakt doszedł do skutku.

Muszą być spełnione warunki, które wymaga prawo do ważności

kontraktu definitywnego, czyli zachowana forma umowy przedwstępnej

jaka jest wymagana do umowy definitywnej (art. 64 KC – jeżeli strona

zobowiązania nie złoży takiego oświadczenia woli, wówczas prawomocne

orzeczenie sądu stwierdzające taki obowiązek zastępuje to oświadczenie).

Umowa przedwstępna jest umową wiążącą!!!!

Podobne prace

Do góry