Ocena brak

Umowa powiernicza

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Umowa powiernicza (fiducia), będąca kontraktem realnym powstawała gdy pozbywca przenosił na odbiorcę własność rzeczy oznaczonych co do gatunku, umawiając się równocześnie, iż jej zwrot nastąpi w określonych okolicznościach w tej samej ilości i jakości. Własność rzeczy przenoszono przy użyciu mancypacji lub in iure cessio.

    Celem umowy powierniczej było zabezpieczenie wierzytelności lub wyświadczenie przysługi, wtedy było korzystne dla oddawcy przekazać kosztowną rzecz na przechowanie w bezpiecznym miejscu jak też i dla odbiorcy gdy zyskiwał rzecz w bezpłatne użyczenie.

Podobne prace

Do góry