Ocena brak

Umowa o pracę i umowy o świadczenie usług prawa cywilnego

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Umowa o pracę jest umową dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i konsensualną. Jest to zgodne oświadczenie woli stron, według której pracownik zobowiązuje się świadczyć w sposób ciągły pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, który natomiast zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o pracę nie jest czynnością cywilnoprawną.

Umowy o świadczenie usług prawa cywilnego:

-umowa o dzieło – jest tzw. umową rezultatu, a jej cel stanowi określony wynik pracy

-umowa zlecenie

Umowy o dzieło i umowy, do których odnoszą się przepisy KC o zleceniu, nie muszą być wykonywane osobiście przez osobę zobowiązującą się wykonać oznaczone dzieło. Do istoty stosunku prawnego regulowanego przepisami KC o zleceniu nie należy odpłatność świadczenia usług.

Formą nietypową umowy o pracę są tzw. kontrakty menadżerskie ( umowy o zarządzanie) zawierane z osobami o specjalnych kwalifikacjach organizatorskich.

Podobne prace

Do góry