Ocena brak

Umowa na czas próbny

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Umowa na czas próbny. umowa ta może poprzedzać każdy rodzaj umowy o pracę, a jej zawieranie ma charakter fakultatywny i pomyślane zostało jako zabezpieczenie interesów pracodawcy i umożliwienie mu automatycznego rozwiązania stosunku pracy po upływie okresu próbnego. Umowę tę pracodawca może także wypowiedzieć przed upływem tego terminu jeśli pracownik nie wywiązał się z powierzonych mu zadań na danym stanowisku. Celem uzyskania w tej materii wiarygodnych wyników stanowiących podstawę decyzji pracodawcy zakłada się, że optymalny czas potrzebny do oceny zatrudnionego nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. Po upływie okresu próbnego pracodawca może podjąć decyzję w sprawie ewentualnego dalszego zatrudnienia na podstawie terminowej bądź bezterminowej umowy o pracę. Może on również podjąć się ponownego zatrudnienia pracownika na czas próbny na innym stanowisku w danym zakładzie pracy.

Podobne prace

Do góry