Ocena brak

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Umowy międzynarodowe retyfikuje Prezydent. Ratyfikacja niektórych umów międzynarodowych wymaga uprzedniej zgody Sejmu. Należą do nich umowy dotyczące:  

a) pokoju, sojuszy, układów politycznych i wojskowych;

b) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w konstytucji;

c) członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych;

d) znacznego finansowego obciążenia państwa.

Wrazie gdy następuje kolizja umowy międzynarodowej a jakąś ustawą, wówczas pierszeństwo ma umowa międzynarodowa. W przypadku innych umów międzynarodowych, Prezes Rady Ministrów powiadamia Sejm o zamiarze przedłożenia umowy Prezydentowi do ratyfikacji. W umowie międzynarodowej państwo polskie może przekazać organiazcji międzynarodowej (np. Unii Europejskiej), kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sparach. Sejm może w sprawie podpisania umowy międzynarodowej zarządzić referendum.

Podobne prace

Do góry