Ocena brak

Umowa kredytu bankowego – postanowienia istotne i forma

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Umowa o kredyt bankowy jest umową konsumencką, odpłatną oraz dwustronnie zobowiązująca sporządzaną w formie pisemnej.

Umowa powinna zawierać:

  • strony umowy

  • kwota kredytu i waluty oraz termin i sposób postawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy

  • cel na jaki kredyt został udzielony

  • zasady i termin spłaty, wysokość prowizji. Oprocentowania i jego zmiany.

  • sposób zabezpieczenia kredytu

  • warunki zmiany i rozwiązanie umowy

Do góry