Ocena brak

Umowa agencji

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011

Charakterystyka

Umowa ta jest zawierana między zleceniodawcą a agentem. Określa ona charakter i zakres zlecenia, które agent zobowiązuje się realizować na rzecz i w imieniu zleceniodawcy. W umowie agencyjnej określa się obszar, na którym będzie działał agent, rodzaj towaru, przedmiot działalności agenta w czasie trwania umowy, czas ważności umowy, sposób wynagradzania i rozwiązania umowy. Umowa taka najczęściej jest zawierana po sprawdzeniu skuteczności działania agenta. Najczęstszym sposobem wynagrodzenia agenta jest prowizja. Jeżeli jej wysokość nie została określona w umowie przyjmuje się wysokość zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju.


Podstawa prawna

Podstawą prawną umowy agencyjnej są artykuły od 758 do 764<sup>9</sup> cywilny|Kodeksu cywilnego. Jeżeli umowa zostanie zawarta w sposób inny niż przewidziany w tych artykułach, nie uważa się jej za umowę agencyjną, jest ona wówczas nienazwana|umową nienazwaną.


Uprawnienia agenta

 • przyjmowanie dla dającego zlecenie zapłaty za świadczenie, które spełnia dla dającego zlecenie;
 • przyjmowanie dla dającego zlecenie świadczeń, za które płaci;
 • odbieranie oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą zawarł w imieniu dającego zlecenie.

Obowiązki agenta

 • zachowanie lojalności wobec dającego zlecenie;
 • przekazywanie wszelkich informacji mających znaczenie dla dającego zlecenie;
 • podejmowanie czynności potrzebnych do ochrony praw dającego zlecenie.

 • Autor: Sebastian Kasperczyk
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry