Ocena brak

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

j/w. Organ podatkowy może z urzędu umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe gdy np.:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne

2) podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości niepodlegające egzekucji.

Podobne prace

Do góry