Ocena brak

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ma miejsce, gdy wystąpią zdarzenia prawne, które ze względu na ich trwałe, a nie przejściowe, skutki prawne powodują, że postępowania nie można dalej toczyć w celu rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej.

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania;

  • jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

  • w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osoba zmarłą;

  • gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe ( gdy organ, uwzględniając w całości skargę, uchylił zaskarżony akt)

Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o umorzeniu postępowania służy skarga kasacyjna.

Podobne prace

Do góry