Ocena brak

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Art. 59 wymienia przyczyny np.:

  1. wykonanie obowiązku przed wszczęciem postępowania,

  2. brak obowiązku; jego umorzenie; nieistnienie,

  3. obowiązek niezgodny z treścią decyzji administracyjnej; orzeczeniem sądu; przepisem prawa,

  4. błąd co do osoby zobowiązanego lub zakaz egzekucji ze względu na osobę zobowiązanego,

  5. niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,

  6. śmierć zobowiązanego,

  7. żądanie wierzyciela,

  8. brak upomnienia zobowiązanego.

Umorzenie postępowania następuje poprzez postanowienie z możliwym zażaleniem do niego, powoduje ono uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych też poprzez postanowienie z zażaleniem jako odwołaniem.

Podobne prace

Do góry