Ocena brak

Umorzenie postępowania administracyjnego

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Umorzenie postępowania oznacza, że w danej sprawie nie będzie kontynuowane wszczęte postępowanie, oraz że sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, co do istoty. Umorzenie oznacza, że zaistniały w toku postępowania trwałe i nieusuwalne przeszkody i z tego powodu nie może być ono kontynuowane.

Umorzenie obligatoryjne: - ma miejsce wówczas, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe – organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Umorzenie fakultatywne: - organ może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Podobne prace

Do góry