Ocena brak

Umocowanie przełyku

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Przełyk umocowany jest w swym położeniu: 1) u góry przez połącze-nie z gardłem i przez połączenie warstwy podłużnej błony mięśniowej przełyku z powierzchnią tylną chrząstki pierścieniowatej; z tego powodu przy unoszeniu krtani, np. w czasie łykania, przełyk pociągany jest ku górze i wydłuża się; 2) u dołu utrwalony jest połączeniem z żołądkiem i fałdami otrzewnej dochodzącymi do przełyku; 3) na całym swym przebiegu pęczki tkanki łącznej i pasma mięśniowe spajają przełyk z narządami sąsiednimi (p. dalej).

Pomimo tego utrwalenia przełyk może zmieniać swe położenie w zależności od warunków. I tak, choć zmiany położenia przełyku przy oddychaniu są w warunkach prawidłowych nieznaczne, z chwilą jednak gdy ciśnienie w prawej czy lewej jamie opłucnej ulega silnym zmianom, jak np. przy odmie płucnej, przełyk może wykonywać znaczne ruchy oddechowe boczne.

Podobne prace

Do góry