Ocena brak

Umocowanie narządów w jamie brzusznej

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Z czynników, które powodują umocowanie trzew w ich właściwym położeniu w jamie brzusznej, wymienimy najważniejsze. Jednym z nich są więzadła, na których narządy są zawieszone, drugim — ściany jamy brzusznej, które podtrzymują trzewa i na których one ciążą; trzecim wreszcie jest napięcie płucne (Beiminghoff) wywołane sprężystością tkanki płucnej, które dźwiga narządy górnej części brzucha. Wskutek tego napięcia ciśnienie pod przeponą jest najprawdopodobniej ujemne, to znaczy mniejsze od atmosferycznego. Siła tego podprzeponowego ssania podczas wydechu została obliczona na 2 kg. O tę wielkość mniejsza jest waga trzew jamy brzusznej. W pionowej postawie ciała ciśnienie wzrasta ku dołowi i w miednicy małej przypuszczalnie jest ono już dodatnie, choć ciężar, który dźwiga dno miednicy, jest zapewne nieznaczny. Ciężar ten wzrasta, kiedy napięcie płucne i napięcie powłok brzusznych się zmniejszają.

W poziomym położeniu ciała na plecach przepona ustawia się wyżej wskutek zmienionych warunków statycznych. W położeniu tym ucisk trzew na tylną ścianę brzucha nie może być jednak znaczny, ponieważ w przeciwnym razie przebiegające tu żyły byłyby uciskane; w dolnej części brzucha warstwa trzew położona do przodu od kręgosłupa pod tym względem nie odgrywa większej roli. w górnej zaś części, gdzie leży ciężka wątroba, napięcie płucne zmniejsza ucisk na tylną ścianę brzucha.

W przytwierdzeniu narządów do ścian jamy brzusznej ma ją również pewne znaczenie więzadła, krezki itd. W górnej części jamy brzusznej, gdzie działa ssanie pod przeponowe, czynniki te nie odgrywają jednak głównej roli. Przytwierdzenie np. wątroby zapobiega większym przesunięciom bocznym, natomiast nie ma dominującego znaczenia w umocowaniu jej położenia. Trzustka i większa część dwunastnicy uzyskują wtórnie pokrycie otrzewną i dzięki temu są silnie przytwierdzone do ściany brzucha. Krezka jelita cienkiego jak lejcami ogranicza ruchomość pętli jelitowej. W przypadkach opadnięcia trzew więzadła nie przedłużają się lub też tylko bardzo nieznacznie, natomiast zsuwają się ku dołowi ich nasady. Więzadła więc nie tyle przytwierdzają narządy do ściany brzucha, ile przyczyniają się do ich właściwego {włożenia i ograniczenia ruchów.

Oprócz wymienionych czynników utrwalających trzewa również przyleganie (adhaesio) odgrywa zapewne pewną rolę. np. w wątrobie, która przylega do przepony swą gładką, zwilżoną powierzchnią górną.

Trzewa jamy brzusznej, jak zaznaczaliśmy niejednokrotnie, ulegają zmianom kształtu i położenia w zależności od stanu wypełnienia, postawy ciała i stopnia przytwierdzenia do tylnej ściany brzucha. Wszystkie one jednak, jak to widzimy na obrazach rentgenowskich, są przesuwalne. nawet narządy silnie przytwierdzone.

Podobne prace

Do góry