Ocena brak

UMOCOWANIE I RUCHOMOŚĆ WĄTROBY

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Cały szereg czynników wpływa na umocowanie wątroby w jej prawidłowym położeniu. Spośród nich więzadła wątroby nie odgrywają głównej roli; już większe znaczenie ma łącznotkankowe połączenie powierzchni tylnej wątroby z przeponą i z żyłą główną dolną, jak również ciśnienie innych trzew jamy brzusznej na dolną powierzchnię wątroby. Przypuszczalnie jednak znaczenie dominujące ma napięcie ściany brzusznej, hermetyczne zamknięcie jamy otrzewnej i podprzeponowe ssanie, wywołane sprężystością płuc. Wątroba jest więc ruchoma tylko w tym stopniu, na jaki pozwalają wymienione czynniki ustalające ją. Wątroba towarzyszy wszystkim ruchom przepony; wraz z nią przesuwa się ku górze i ku dołowi; w głębokim wydechu wpukla się wyżej w obręb podżebrza; w głębokim wdechu zstępuje ku dołowi.

Umocowanie wątroby zezwala również na ruchy obrotowe w stosunku do osi czołowej; we wdechu, ponieważ dolny brzeg klatki piersiowej unosi się ku górze, brzeg przedni wątroby występuje i przesuwa się do przodu wskutek uwypuklenia ściany brzucha; w położeniu ciała na grzbiecie jest on wtedy wyczuwalny pod łukiem żebrowym; w głębokim wydechu brzeg przedni cofa się pod dolny brzeg klatki piersiowej i przesuwa ku tyłowi. Z tego wynika, że w czasie silnego wydechu głębokie wpuklenie się wątroby w jej łoże podżebrowe łączy się ze stromym, prawie pionowym ustawieniem powierzchni górnej, przy czym brzeg przedni kieruje się bardziej ku dołowa — wątroba stroma (wysokie położenie wątroby). Podczas wdechu, kiedy klatka piersiowa unosi się i rozszerza, odbywa się ruch obrotowy w kierunku odwrotnym; powierzchnia górna ustawia się poprzecznie, prawie poziomo, brzeg przedni skierowany jest bardziej do przodu — wątroba poprzeczna (niskie położenie wątroby) i jest wyczuwalny pod klatką piersiową. Wątroba stroma łączy się więc zazwyczaj z położeniem wysokim, wątroba poprzeczna z niskim; dotyczy to jednak warunków prawidłowych, kiedy ruchy oddechowe klatki piersiowej odbywają się normalnie. W warunkach chorobowych stosunki mogą być zasadniczo inne. Wysięk opłucnej może powodować położenie wątroby niskie bez poprzecznego położenia wątroby; odwrotnie, wzdęcie brzucha oraz puchlina brzuszna mogą wywołać położenie wysokie i poprzeczne.

Rozluźnienie aparatu utrwalającego wątroby czy zmniejszenie napięcia powłok brzusznych lub zmiana ciśnienia wewnątrz brzusznego mogą prowadzić do opadnięcia wątroby (ptosis); wątroba jest położona wtedy niżej; z wiekiem położenie takie zaznacza się coraz silniej (fizjologiczne opadnięcie starcze).

Podobne prace

Do góry