Ocena brak

Umiejętność uczenia się

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

Jest to przede wszystkim zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się oraz właściwe organizowanie tego procesu. Umiejętność ta pozwala osobom na korzystanie z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się oraz z doświadczeń płynących z życiowych sytuacji. Kluczowymi czynnikami w rozwijaniu tej kompetencji są motywacja i wiara we własne możliwości.

Umiejętność uczenia się wymaga zatem nabycia podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, które są konieczne do dalszego uczenia się.

Istotną cechą tej kompetencji jest postawa osoby uczącej się, a w szczególności silna motywacja i wiara we własne możliwości w uczeniu się i osiąganiu sukcesów.

Podobne prace

Do góry