Ocena brak

UMIEJĘTNOŚĆ

Autor /marjan Dodano /15.11.2012

 

UMIEJĘTNOŚĆ gr. techne; łc. ars; ang. ability (1), science (2); fr. savoir-faire (1), science (2); nm. Konnen (1), Fahigkeit (1), Wissenschaft (2)

  1. Praktyczna znajomość czegoś, zdol­ność wykonania czegoś, np. inteligencja jako zdolność trafnego wyzyskania posia­danej wiedzy w nietypowej sytuacji.

  2. Umiejętności — nadrzędna nazwa dla dyscyplin naukowych zarówno teore­tycznych, jak i praktycznych (nauka, sztu­ka i tecłinika).

Podobne prace

Do góry