Ocena brak

ULTRA - kryptonim

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

Brytyjska operacja odczytywania nie­mieckich radiogramów szyfrowanych przez *Enigmę, nabrała rozmachu po zapoznaniu się przez angielską dele­gację w lipcu 1939 r. z odkryciami polskich kryptologów (Marian Re-jewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygal-ski), którzy zbudowali kopię Enigmy, zrozumieli zasadę szyfrowania i skon­struowali urządzenie ułatwiające od­czytywanie zaszyfrowanych wiado­mości (tzw. bombę). Wkrótce po spo­tkaniu w Warszawie Brytyjczycy utworzyli w *Bletchley Park (ok. 60 km od Londynu) ośrodek kryptolo-giczny. Jego kierownik kmdr Edward Travis zaangażował, oprócz kryptolo­gów z Rządowej Szkoły Kodów i Szyfrów (Government Codę and Ci-pher School), najwybitniejszych ma­tematyków z uniwersytetu Cambridge (min. Gordona Welchmana i Alana Turinga).

Wykorzystując osiągnięcia polskich kryptologów, zbudowali urządzenie „Colossus" ułatwiające ła­manie szyfrów. Główne prace prowa­dzono w dwóch barakach mieszczą­cych się za głównym, wiktoriańskim pałacykiem Bletchley Park. Tam na­pływały szyfrogramy przechwycone przez stacje nasłuchowe na terenie Wielkiej Brytanii, wyposażone w amerykańskie odbiorniki RCA AR88. Pierwsze szyfrogramy odczyta­no prawdopodobnie w kwietniu 1940 r.

Rząd brytyjski uzyskał wiele bez­cennych informacji o zamierzonych działaniach sił zbrojnych Niemiec oraz Włoch i mógł podjąć odpowie­dnie przeciwdziałania. Informacje te dotyczyły m.in. powietrznej bitwy 0 *Anglię, bitwy z flotą włoską pod *Matapanem, walk w Afryce Północ­nej (zniszczenie konwoju z zaopatrze­niem dla wojsk niemiecko-włoskich w krytycznej fazie bitwy pod el *Ala-mejn), bitwy na * Atlantyku.

Podobne prace

Do góry