Ocena brak

Ulrich Beck (Niemiec) społeczeństwo ryzyka

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

  • nie żyjemy „poza nowoczesnością”, ale wchodzimy w fazę „drugiej nowoczesności”

Druga nowoczesność – oznacza globalizację instytucji nowoczesnych i wyzwolenie życia codziennego z tradycji i obyczaju

  • powstaje społeczeństwo ryzyka

  • porządek globalny to przede wszystkim kontrola ryzyka

  • postęp nauki i techniki stwarza nowe, odmienne od tradycyjnych formy ryzyka

  • relacje miedzy kobietą i mężczyzną stają się pewnym ryzykiem – małżeństwo

  • zmienił się rodzaj ryzyka, które wiąże się nie tyle z naturalnymi zagrożeniami, ile z niepewnością jaką sami stwarzamy w procesie rozwoju społecznego oraz przez postępy nauki i techniki.

  • zgadza się z Habermasem, że nowoczesność nie wyklucza możliwości reformyspołecznej i politycznej; owszem rodzi się nowa forma aktywizmusfera „subpolityczna” tj. ruchy ekologiczne, obrońcy praw konsumenta czy praw człowieka – która to może wpływać na funkcjonowanie tradycyjnej polityki

Podobne prace

Do góry