Ocena brak

Ułomna osoba prawna

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Są to jednostki prawne, którym żaden przepis nie przyznaje osobowości prawnej, ale przyznaje prawo do zaciągania zobowiązania i do nabycia prawa. Ułomna osoba prawna to na przykład spółka handlowa osobowa (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe w organizacji (akcyjna i z o.o. w organizacji). Do jednostek tych stosuje się te przepisy co do jednostek prawnych. Do ułomnych osób prawnych zalicza się stowarzyszenia zwykłe, wspólnoty mieszkaniowe.

Za zobowiązania ułomnych osób prawnych odpowiedzialność subsydialną podejmują jej członkowie, tzn. jednostka odpowiada swoim majątkiem, ale kiedy okaże się niewypłacalna – odpowiadają jej członkowie.

 

Osoba prawna

 

-Ma organy

-Ma osobowość prawną

-Odpowiada za zobowiązania wyłącznie swoim majątkiem

 

Ułomna osoba prawna

 

-Nie musi mieć organów

-Nie ma osobowości prawnej

-Odpowiada za zobowiązanie majątkiem, ale odpowiedzialność obejmuje również jej członków

Podobne prace

Do góry