Ocena brak

ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Elementy konstrukcyjne podatku, które mogą, ale nie muszą występować w podatku.

Zawarte są w przepisach regulujących konkretny podatek i mają charakter generalny.

Ulgi są formą zmniejszania kwantytatywnych elementów konstrukcji podatku, czyli podstawy opodatkowania, bądź stawek podatkowych lub samej kwoty podatku.

Zwolnienia podatkowe to forma ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego podatku. Oznaczają wyłączenie danej kategorii podmiotów lub przedmiotów z opodatkowania.

Zwolnienia o charakterze podmiotowym zgodnie z art. 217 Konstytucji mogą być wprowadzane tylko w drodze ustawowej, najczęściej związane są z sytuacją osobistą i ekonomiczną podatnika. Zwolnieni są: Skarb Państwa, NBP, szkoły.

Zwolnienia przedmiotowe są wyrazem określonych preferencji gospodarczych państwa oraz zapobiegają podwójnemu opodatkowaniu. Wiążą się z wyłączeniem pewnych kategorii stanów faktycznych lub prawnych z przedmiotu danego podatku np.; grunty klasy V, VI, podlegają zwolnieniu od podatku rolnego. Różnice:

  • Zwolnienie to definitywne, ostateczne wyłączenie określonej kategorii podmiotów lub przedmiotów z opodatkowania. Ulga ma na celu tylko redukcję obciążenia podatkowego.

  • Zwolnienie to zabieg dokonywany na podmiocie lub przedmiocie opodatkowania; ulga jest jedynie korektą podstawy opodatkowania, stawki podatkowej lub kwoty podatku.

FUNKCJE ULG I ZWOLNIEŃ

1. Gospodarcze

- Wspieranie działań inwestycyjnych

- Popieranie pożądanej działalności gospodarczej

- Korygowanie wymiaru podatku z uwagi na okoliczności osłabiające zdolności płatnicze podatnika ( rozłożenie na raty, umorzenia w całości lub części)

- Korygowanie podatku ze względu na charakter wykonywanej działalności ( dla przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych

2. Społeczne

- Charakter działalności wykonywanej przez podatnika

- Polityka prorodzinna

- Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników

- Ochrona osób niepełnosprawnych

Podobne prace

Do góry