Ocena brak

Ukształtowanie śródpiersia

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Na zwłokach ułożonych na grzbiecie śródpiersie opada, zwłaszcza śródpiersie tylne spłaszcza się pod wpływem ciężaru serca. Dopiero-w obrazie rentgenowskim na osobie żywej w postawie stojącej widzimy rzeczywiste rozmiary śródpiersia .

Najwęższe miejsce śródpiersia przypada tuż ku tyłowi od mostka (na poziomie 3—4 żebra), gdzie worki opłucnej (oba zachyłki żebrowo-śródpiersiowe przednie) zlepiają się z sobą  wytwarzając tzw. przegrodę śródpiersiową (septum mediastinale). Drugie wąskie miejsce leży ku tyłowi od przełyku, gdzie po stronie prawej powstaje zachyłek śródpiersiowo-kręgowy  i worki opłucnej zbliżając się do siebie tworzą rodzaj krezki przełyku.

Powierzchnie boczne śródpiersia wykazują charakterystyczną rzeźbę wytworzoną narządami zawartymi w śródpiersiu; na powierzchni śródpiersiowej płuca żłobią one odpowiednie wgłębienia i bruzdy, o czym mowa była poprzednio .

Podobne prace

Do góry