Ocena brak

Ukryty wymiar - Przestrzeń nieformalna

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

Przejdziemy teraz do tej klasy doznań przestrzennych, która jest, być może, dla jednostki ludzkiej najbardziej znacząca, gdyż obejmuje dystanse, jakie utrzymujemy między sobą. Dystanse takie znajdują się na ogół poza zasięgiem świadomości. Klasę tę nazwałem przestrzenią nieformalną nie dlatego, że brak jej formy, lub dlatego,  że nie jest ważna, lecz wyłącznie dlatego,  że nie została ona wyraźnie skodyfikowana. [...]

Wzorce przestrzeni nieformalnej mają swe wyraźne i głębokie granice, które choć nig-dzie nie sformułowane, tworzą istotną część kultury. Brak zrozumienia dla ich ważno-ści może sprowadzić katastrofę. [...]

Podobne prace

Do góry