Ocena brak

Ukryty wymiar - Dystans społeczny

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

Linia oddzielająca dalszą fazę dystansu indywidualnego od bliższej fazy dystansu społecznego wyznacza, jak to powiedział jeden z badanych, „granicę dominacji”. Nie postrzegamy już dokładnie szczegółów twarzy, nie stykamy się i nie spodziewamy się zetknąć z partnerem, chyba  że specjalnie będziemy się o to starać. Poziom głosu u Amerykanów jest normalny.

Między fazą bliższą a dalszą zachodzi pod tym wzglę-dem niewielka różnica, a rozmowę da się słyszeć z odległości ponad 6 metrów. Stwierdziłem,  że natężenie głosu u Amerykanów jest przy tym dystansie niniejsze niż u Arabów, Hiszpanów, Hindusów i Rosjan, a nieco większe niż u Anglików z wyższych warstw społecznych i u południowo-wschodnich Azjatów i Japończyków.

Podobne prace

Do góry