Ocena brak

Ukryty wymiar - Dystans indywidualny (osobniczy)

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

Terminem „dystans indywidualny” posłużył się po raz pierwszy Hediger dla okre-ślenia odległości, która trwale oddziela pomiędzy sobą poszczególne egzemplarze gatunków nie kontaktując ich. Odległość tę potraktować można jako niewielką strefę ochronną czy też otoczkę izolującą dany organizm od innych.

Podobne prace

Do góry