Ocena brak

UKŁADY NARZĄDÓW W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA

Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013

Układ szkieletowy: Podpiera i ochrania miękkie części ciała. Stanowi sztywną konstrukcję połączoną stawami. Do kości przyczepione są mięśnie umożliwiające ruch ciała.

Układ mięśniowy: Skurcze mięśni umożliwiają ruch ciała.

Układ krążenia: Transportuje po ciele substancje pokarmowe, tlen, produkty przemiany materii.

Uczestniczy w niszczeniu czynników chorobotwórczych.

Układ pokarmowy: Trawi pokarm i wchłania składniki pokarmowe do krwi.

Układ oddechowy: Umożliwia przenoszenie tlenu ze środowiska zewnętrznego do krwi oraz usuwanie z niej na zewnątrz dwutlenku węgla.

Układ wydalniczy: Usuwa produkty metabolizmu i reguluje gospodarkę wodno-elektroiitową. Układ rozrodczy: Odpowiada za rozmnażanie i rozwój.

Układ nerwowy: Odbiera i ocenia informacje docierające ze środowiska zewnętrznego. Koordynuje czynności organizmu i przenosi informacje do różnych części ciała.

Układ hormonalny: Reguluje podstawowe procesy fizjologiczne, wraz z układem nerwowym warunkuje utrzymanie homeostazy.

Podobne prace

Do góry