Ocena brak

Układy elektroniczne

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Wynalezione na początku obec­nego stulecia lampy elektronowe pozwoliły wzmacniać sygnały elektryczne. Był to prawdziwy przełom w technice, który pozwolił na gwałtowną ekspansję elektroniki.
Układy elektroniczne, nawet te najbardziej złożone, składają się w dużej części ze zwykłych rezystorów (czyli oporników) i kondensatorów. Rezystory są przewodnikami, które pozwalają na przepływ w obwodzie prądu o pewnym, ograniczonym natężeniu. Powodują także określone spadki napięcia w obwodzie. Re­zystory stałe (o niezmiennym oporze) wykonane są z węgla bądź drutu umieszczonego na lub we­wnątrz materiału izolującego. Oporniki nastawne, używane na przykład jako elementy regulacyjne w odbiornikach radiowych czy telewizorach, mają kontakt suwakowy dzięki czemu ich opór może­my łatwo zmieniać.
Kondensatory składają się zwykle z dwóch przewodzących płytek (zwanych okładkami) od­dzielonych od siebie izolatorem, takim jak papier, plastik czy powietrze. Jeżeli na płytki kondensa­tora wprowadzimy ładunek elektryczny, to pozo­stanie on tam dopóty, dopóki nie pozwolimy na rozładowanie kondensatora i przepływ prądu po­przez zamknięcie obwodu. Lecz kondensatory nie są wyłącznie elementami do składowania ładun­ku. Wiemy, że obie okładki kondensatora są od­dzielone izolatorem, a więc przepływ ładunku po­między nimi jest niemożliwy. Jeżeli jednak zmienimy napięcie na jednej z płytek, to wyindukujemy podobną zmianę na drugiej. Widzimy więc. że kondensator, który uniemożliwia prze­pływ prądów stałych, jednocześnie umożliwia przepływ prądu przemiennego. Co więcej, każda zmiana napięcia będzie odnotowana przez kon­densator jako impuls. Kondensatorów używa się dzięki tej właściwości do oddzielania składowej stałej prądu od jego składowej zmiennej.

Podobne prace

Do góry