Ocena brak

UKŁAD WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY WŁADZĄ USTAWODAWCZĄ A WYKONAWCZĄ

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

W myśl teorii Monteskiusza musi istnieć system wzajemnych hamulców, które zapobiegają istnieniu stosunku nadrzędności i podporządkowania. Każda z władz ponosić odpowiedzialność za wykonanie swojej funkcji. Władze są niepołączalne istnieje incompatibilitas. Władze powinny wzajemnie na siebie oddziaływać, równoważyć się. Przykłady „hamulców":

prezydent może odmówić podpisania ustawy , prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją, prezydent może skrócić kadencję Sejmu i Senatu, prezydent może zarządzić referendum za zgodą Senatu wotum ufności lub nieufności dla rządu.

Podobne prace

Do góry