Ocena brak

Układ Słoneczny - Średnie ciała Układu Słonecznego

Autor /Tytus Dodano /30.09.2011

Cechami charakterystycznymi ciał tej grupy są: kulisty kształt, fakt, iż większa część planety jest w stanie stałym, grawitacyjna dyferencjacja materii planety, a także jej aktywność wulkaniczna i/lub tektoniczna, przynajmniej w pewnym okresie jej istnienia.

Ewolucja planet tej grupy była bardziej skomplikowana od ewolucji planetoid. Pojawiły się nowe procesy, które dla małych ciał nie były istotne, takie jak: dyferencjacja grawitacyjna, konwekcja w płaszczu i ogrzewanie przez rozpad długożyciowych pierwiastków radioaktywnych. Planety średnie powstały w wyniku łączenia się planetezymali, tworzących się ze stałych cząstek gazowo-pyłowego obłoku. Większe planety tej grupy (Ziemia i Wenus) były w stanie przechwycić także pewne ilości gazu. Przy spadaniu planetezymali na powstającą planetę wydzielała się duża ilość ciepła. Prawdopodobnie wystarczyła ona do stopienia planety lub przynajmniej jej znacznej części. W stopionej masie następowało rozdzielanie się składników o różnych ciężarach właściwych. Proces ten nazywamy dyferencjacją grawitacyjną. Składnik o dużej gęstości gromadził się w centrum planety, czego efektem było utworzenie jąder planet otoczonych płaszczem o mniejszej gęstości.

Podczas tego procesu energia potencjalna gęstego składnika wydzielała się w postaci ciepła, co powodowało dodatkowe ogrzewanie się wnętrza planety. Duża temperatura oraz wysokie ciśnienie we wnętrzu planety powoduje, że materia, nawet jeśli nie jest stopiona, w powolnych procesach geologicznych zachowuje się jak ciecz. Dlatego planeta przyjmuje kształt zbliżony do kulistego. Spłaszczenie planet jest wynikiem działania siły odśrodkowej spowodowanej wirowaniem planety. Te właściwości wnętrza planety powodują też konwekcję w jej płaszczu będącą głównym motorem procesów tektonicznych i wulkanicznych. Ważnym czynnikiem kształtującym powierzchnie planet były upadki meteorytów. Na prawie wszystkich ciałach tej grupy znajduje się duża ilość kraterów meteorytowych.

Podobne prace

Do góry