Ocena brak

Układ Słoneczny - Atmosfera i hydrosfera ciał średnich

Autor /Tytus Dodano /30.09.2011

Ziemia, Wenus, Mars i Tytan (satelita Saturna) mają dosyć gęste atmosfery. Ciśnienie atmosferyczne na Wenus jest około 90 razy większe niż ziemskie, na Tytanie 1,5 razy większe niż ziemskie, a na Marsie ponad 100 razy mniejsze. Głównymi składnikami atmosfery Wenus i Marsa są: dwutlenek węgla (ponad 95%) i azot (około 3%). Atmosfera Ziemi zawiera głównie azot (78%) i tlen (21%), a Tytana azot (94%) i metan (około 6%). Istnienie atmosfery ma istotny wpływ na kształtowanie powierzchni planety. Nawet dosyć rzadka atmosfera na Marsie wystarcza do wyhamowania mniejszych meteoroidów, dlatego też na jego powierzchni nie ma małych kraterów uderzeniowych.

Na Wenus gęsta atmosfera doprowadziła do wystąpienia tzw. efektu cieplarnianego, wskutek czego temperatura wynosi tam około 450°C, mimo że Wenus otrzymuje jedynie 2,25 razy więcej energii ze Słońca niż Ziemia. Na Ziemi i Marsie atmosfera umożliwiła istnienie hydrosfery, czyli wody w stanie ciekłym. Płynąca woda, a także ruch lodowców, są czynnikiem niszczącym wyżej położone tereny i transportującym materiał na tereny niżej położone. Początkowym efektem tego procesu jest urozmaicenie rzeźby terenu (np. powstawanie dolin rzecznych czy lodowcowych), a ostatecznym - wyrównanie powierzchni. Mniej wydajna jest erozja i transport spowodowany wiatrami.

Ostatecznie na Marsie przetrwały ogromne wulkany, ponieważ ciśnienie atmosfery malało (wskutek ucieczki gazów w przestrzeń kosmiczną) i po pewnym czasie warunki uniemożliwiły istnienie wody w stanie ciekłym. Natomiast wysokie góry na Ziemi są geologicznie tworami dosyć młodymi. Wulkanizm i procesy tektoniczne, powodujące wypiętrzanie się gór (orogeneza), są wciąż na Ziemi aktywne. Nie znamy warunków na Tytanie. Niewykluczone jest istnienie tam hydrosfery złożonej z ciekłych węglowodorów. W górnych warstwach atmosfery planet część gazu jest zjonizowana (głównie wskutek działania promieniowania nadfioletowego Słońca) tworząc tzw. jonosferę.

Podobne prace

Do góry