Ocena brak

Układ ścięgien i otaczających je pochewek w grupie promieniowej

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

1 Przedział pierwszy zawiera ścięgno odwodziciela długiego kciuka i prostownika krótkiego kciuka. Wspólna pochewka (vagina synovialis tendinum mm. abductoris Longi et extensoris brevis pollicis) obejmuje oba ścięgna. U noworodka każde ścięgno może mieć odrębną pochewkę; następnie zlewają się one. Czasem oddzielne dwie pochewki występują u dorosłego. Pochewka odwodziciela nieznacznie tylko sięga ku dołowi, zaś pochewka prostownika jest długa i dochodzi do połowy długości kości I śródręcza. W przypadku zapalenia tej pochewki występują ograniczone bóle w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej.

2. Przedział drugi prowadzi ścięgna prostowników promieniowych nadgarstka. długiego i krótkiego. Pochewka ścięgien (vagma synovialis tendinum mm. ex-tensorum carpi radialium) jest z początku wspólna dla obu ścięgien, następnie dopiero pod troczkiem prostowników dzieli się na oddzielne pochewki dla każdego z obu ścięgien i towarzyszy im prawie do ich przyczepów na podstawach kości śródręcza II i III. U płodu i noworodka oba ścięgna mają jeszcze dwie samodzielne pochewki, które czasem zachowują swoją samodzielność i w wieku dorosłym.

3. Przez przedział trzeci przebiega wyłącznie ścięgno prostownika długiego kciuka. Ścięgno to wraz z otaczającą je pochewką (vagina synovialis tendinis m. exten~ sons pollicis longi), przebiegając skośnie, krzyżuje poprzednią pochewkę i obie często komunikują się.

Do grupy łokciowej należą rówmież trzy przedziały ścięgien;

4. Przedział czwarty zawiera cztery ścięgna prostownika palców i ścięgno piąte — prostownika wskaziciela. Wszystkie pięć ścięgien otacza jedna obszerna pochewka (nagina synonialis tendinum mm. extensoris digitorum et eitensoris indicis)-, bardzo nieznacznie występuje ona ku górze nad troczek prostowników (ok. 10 mm), ku dołowi zaś sięga do połowy długości śródręcza

5. Przedział piąty należy do ścięgna prostownika palca małego. Otaczająca je pochewka (nagina synonialis tendinis m. extensoris digiti minimi) jest najdłuższa; zaczyna się ona u góry na wysokości torebki stawu promieniowo-łokciowego dalszego i ku dołowi zachodzi nieco poniżej połowy długości śródręcza.

6. Przedział szósty zawiera ścięgno prostownika łokciowego nadgarstka. Leży ono między głową a wyrostkiem rylcowatym kości łokciowej. Otaczająca je pochewka (nagina synonialis tendinis m. extensoris carpi ulnaris) jest krótka, sięga od głowy kości łokciowej do przyczepu ścięgna na podstawie V kości śródręcza.

Podobne prace

Do góry