Ocena brak

Układ oddechowy

Autor /rambo Dodano /30.01.2014

W układzie oddechowy podstawowe zmiany spowodowane ćwiczeniami fi zycznymi dotyczą mechaniki oddychania. Przede wszystkim ruch kształtuje klat kę piersiową oraz usprawnia czynność mięśni oddechowych. Nie bez znaczeni dla mechaniki oddychania jest też wpływ ćwiczeń na postawę ciała oraz spraw ność pomocniczych mięśni oddechowych (rezerwa, która może być uruchomię na w razie potrzeby). W omawianym zakresie poprzez ćwiczenia można uzyska pogłębienie oddechu, w zależności od potrzeb wdechu, wydechu lub obu tyc faz, oraz ukształtować najbardziej odpowiedni w danym przypadku tor i rytm oddychania lub usunąć ich niekorzystne objawy (np. rozciągnąć przykurczone mięśnie oddechowe, albo rozluźnić napięte mięśnie utrudniające oddychanie). Ćwiczenia fizyczne powodują również zmiany w samej tkance płucnej i tak np. otwarcie nieczynnych pęcherzyków płucnych wpływa na zwiększenie podstawowych parametrów wentylacyjnych płuc. Sprawność układu oddychania zależy więc w dużym stopniu od całkowitej pojemności życiowej płuc. Z innych zmian potreningowych na uwagę zasługuje pogłębienie się oddychania i zwolnienie rytmu oddechowego, co powoduje, że funkcja układu oddechowego osoby wytrę -nowanej jest bardziej efektywna w porównaniu z funkcją tego układu u osoby niewytrenowanej. Jeszcze jedną, bardzo ważną zmianą w układzie oddechowym u osoby wytrenowanej jest zwiększenie potencjalnych możliwości we zakresie maksymalnej wentylacji płuc, która w zależności od intensywności wykonywanego wysiłku może dochodzić do 80-200 l/min., podczas gdy przy niedostatecznym wytrenowaniu nie przekracza 80 1/inin. Tak więc sprawność układu oddechowego warunkuje odpowiednie zaopatrzenie ustroju w tlen, a tym samym wpływa na ogólną wydolność organizmu.

Podobne prace

Do góry