Ocena brak

Układ limfatyczny

Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013

Układ limfatyczny zwany także układem immunologicznym jest zbiorem ściśle ze sobą połączonych systemów odpornościowych, które umożliwiają organizmowi zwalczanie infekcji, obronę przed innymi obcymi antygenami w tym także komórkami nowotworowymi.

Układ limfatyczny składa się z:

 • centralnych narządów limfatycznych (grasica i szpik kostny)

 • obwodowych narządów limfatycznych (śledziona i węzły limfatyczne)

 • tkanki limfoidalnej

 • rozproszonej (limfocytów krwi i tkanki łącznej właściwej)

 • grudkowej (grudki chłonne, migdałki, kępki Peyera)

 • naczyń limfatycznych i limfy

Grasica i szpik kostny odgrywają zasadniczą rolę w czynnościowym dojrzewaniu limfocytów, dlatego nazywamy je centralnymi narządami limfatycznymi.

Najważniejszymi komórkami układu limfatycznego są limfocyty oraz komórki prezentujące antygen (komórki dendrytyczne, makrofagi) a najważniejszymi cząstkami są immunoglobuliny i receptory limfocytów T wiążące antygen. Po opuszczeniu centralnych narządów limfatycznych limfocyty T i B gromadzą się głównie w odpowiednich obszarach obwodowych narządów limfatycznych:

 • limfocyty T w obszarach grasiczozależnych (pas przykorowy węzła chłonnego)

 • limfocyty B w obszarach grasiczoniezależnych (grudki limfatyczne węzła chłonnego)

Antygeny są to substancje mające następujące właściwości:

 • immunogenność, tj. zdolność wywoływania przeciw sobie swoistej odpowiedzi immunologicznej

 • antygenowość, tj. zdolność swoistego łączenia się z immunoglobulinami i receptorami limfocytów T. Antygeny mające tylko tę drugą właściwość nazywamy haptenem. Immunogenność uzyskuje on dopiero po połączeniu z nośnikiem, najczęściej cząstką białka. 

W obrębie układu odpornościowego występują trzy mechanizmy obrony immunologicznej a mianowicie:

 • mechanizmy ochrony powierzchniowej (lizozym, kwaśne środowisko)

 • układ immunologiczny wrodzony i związane z nim mechanizmy odporności nieswoistej (the innate immune system)

 • układ immunologiczny nabyty i związane z nim mechanizmy odporności swoistej (the adaptive immune system)

Ochrona powierzchniowa oraz odporność nieswoista stanowią pierwszą linię obrony i skład jej wchodzą zarówno komórki immunologiczne (makrofagi, granulocyty, komórki NK, histiocyty), a także układ dopełniacza, lizozym, interferon. 

Podobne prace

Do góry